Polityka prywatności

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Nową Itakę sp. z o.o. moich danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu do celów marketingowych Nowa Itaka sp. z o.o. Zostałem poinformowany, że: a) Nowa Itaka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres siedziby: 45 – 076 Opole, ul. Reymonta 39 jest administratorem danych osobowych Klientów b) w związku z realizacją celów marketingowych powyższe dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom (odbiorcom), w szczególności należącym do kategorii pośredników w marketingu. Podaję swoje dane dobrowolnie i zostałem poinformowany o celu zbierania tych danych, prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także dobrowolności podania danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).